Vinbønders regler ændres

Af Ture Damtoft, Onsdag, 15/05/2019 09:00

AARS: Vinproducenterne skal ikke længere indberette data om arealer, sorter, produktion, høst og lagerbeholdninger til Landbrugsstyrelsen.

Nu skal det kun være Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at vinbønderne lever op til kravene, og dermed er der en offentlig myndighed mindre at kommunikere med.

Hos Oustrup Vin lidt uden for Aars er medejer Peter Stenild på godt jysk udmærket tilfreds med forenklingerne.

- Det har været på vej i et stykke tid. Jeg hørte først om det for et par år siden fra en kontrollør fra Fødevarestyrelsen. Der er stadig regler, som skal følges, men der skal ikke sendes en ansøgning ind. Det er papirarbejde, der bliver skåret væk, og forenklede regler kan vi kun være tilfredse med, siger Peter Stenild.

Konkret betyder forenklingerne, at Landbrugsstyrelsen ikke længere skal føre et vingårdsregister i Danmark med oplysninger om bl.a. den enkelte vingårds areal og de plantede druesorter. Forenklingerne gælder for de små vinproducerende medlemsstater som Danmark, der ikke er omfattede af ordningen om nyplantning af vinstokke eller af ordningen om nationale støtteprogrammer.

- For eksempel falder indberetningen om tilsætning af sukker (chaptalisering, red.) bort. Det gør man i de Nordeuropæiske lande, hvis der ikke er sukker nok i vinen, og der falder indberetningen, som vi har meldt både det ene og det andet sted, bort, fortæller Peter Stenild.

Drueproducenter skal fortsat være registreret i Landbrugsindberetningen som andre primærproducenter, der dyrker afgrøder til anvendelse som fødevarer.

Danmark blev officielt et vinproducerende land i 2000. Der er i øjeblikket ca. 100 vinproducenter i Danmark og arealet af vinmarker udgør ca. 90 ha.

Desværre er der ikke så meget gang i produktionen hos Oustrup Vin, for de afventer en afgørelse fra Landsskatteretten.

- Vi kører en prøvesag gennem Foreningen af Danske Vinavlere, hvor vi har fået fri process. Usikkerheden betyder, at vi har stoppet produktionen af ny vin for nu, og vi ved ikke, hvornår vi kan få en afgørelse, så vi véd, hvad vi har at forholde os til, siger Peter Stenild.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"