Udsatte borgere harmes over ikke at måtte handle lokalt

Af Torsten Hansen, Onsdag, 27/02/2019 08:44

Men kan kommunen klandres for ikke at tilbyde lokal handelsmulighed?

VESTHIMMERLAND: Der tales meget om, at vi skal handle lokalt for fortsat at kunne have lokale butikker. Men det er ikke altid muligt.

Vesthimmerlands Kommune har i dag cirka 200 personer visiteret til at få hjælp til indkøb af dagligvarer. Hidtil har hjemmehjælperne kørt ud og handlet ind for de visiterede personer. Men den ordning ændres nu. Fremover skal varerne bestilles via Internettet og hos bestemte leverandører.

Men de to leverandører der er mulighed for bor ikke i kommunen, hvilket ikke harmonerer med ideen om at støtte lokale butikker.

Det er faldet Kim Arvedlund for brystet, at han ikke kan handle lokalt. I et læserbrev skriver han: ”hvis man har brug for hjælp til indkøb, må man ikke længere selv bestemme hvor man køber ind, og man må derfor heller ikke støtte lokale forretninger eller handle efter tilbud i discountkæder. Vi får fremover to muligheder; en købmand med adresse i Nibe, derfor Aalborg Kommune, og en købmandsgård med adresse i Nykøbing Sjælland.”

Formanden for Sundhedsudvalget Palle Jensen (A) har stor forståelse for, at det undrer borgerne.

- Vi har ønsket at få lokale til at byde, men det er ikke lykkedes. Kun tre har budt ind, og vi har valgt de to billigste, forklarer Palle Jensen.

- Vi har gennem halvandet år haft drøftelser med de lokale handlende, for at høre om, hvad de havde brug for, hvis de skulle byde. Men alligevel er det ikke lykkedes, fortsætter Palle Jensen.

Aars Avis har kontaktet Kvickly Aars, som kunne have budt på opgaven, for at høre hvorfor de ikke har budt.

- Vi har ikke en ordning med udbringning, og vi har vurderet, at vi ikke kan tilbyde det. Det vil kræve, at vi har biler med både køl og frost, hvis vi skal leverer ud, og det kan vi ikke få til at hænge sammen, forklarer midlertidig varehuschef i Kvickly Aars Tommy Vestergaard.

Kommunen har på forhånd, via erfaringer fra andre kommuner, en vurdering af, at cirka 30 procent af de visiterede vil vælge den nye løsning fra, blandt andet fordi de visiterede ikke kan handle lokalt.

11 kg

Der er flere grunde til, at kommunen har valgt at ændre den eksisterende ordning. Indførelsen af vareudbringning ved eksterne leverandører vil betyde reduceret visiteret tid, men samtidig vil det forbedre arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der nu foretager indkøb. Endvidere vil borgerne opleve, at de med det ændrede serviceniveau vil kunne få såvel større som tungere varer bragt ud. Det skyldes, at en hjemmehjælper i dag ikke må køre med mere end 11 kg på en cykel. Det har sommetider skabt udfordringer. Når varerne leveres ud med bil bortfalder vægtbegrænsningen.

Usikker besparelse

Kommunen havde oprindelig en forventning om, at ændringen i serviceordningen ville give en besparelse på 900.000 kr.. Det, der blev lagt til grund, var, at Vesthimmerland Kommune ved tilbudsindhentning ville få en pris på levering på maksimum 75 kr. lig det, der var oplyst fra flere andre kommuner.

Det er slet ikke sket, da interessen for at byde ikke var eksisterende. Den endelige tilbudsindhentningen har bevirket en gennemsnitlig pris på vareudbringning, der er ca. 20 procent dyrere end forventet.

Det gør det usikkert hvorvidt der kan opnås en fuld besparelse på 900.000 kr. Besparelsens størrelse vil afhænge af, hvordan borgernes valg af leverandør fordeler sig, idet leverandørernes priser er meget forskellige.

Besparelsen er lagt ind i kommunens budget. Derfor anbefaler forvaltningen, at besparelsens størrelse følges, og at Sundhedsudvalget til halvårsregnskabet vurderer, hvorvidt en evt. ikke indfriet besparelse, skal realiseres på anden vis.

Kommentarer
Jens Bräuner

Har Rema 1000 ikke en ordning med levering af varer - vistnok med frivillige bude?

Bjørn

Hvor et det dog ærgerligt at lave sådan en artikel, uden at kontrollere fakta. Den ene af udbyderne er MinKøbmand i Farstrup, som har et samarbejde med Gundersted Købmandsgård. Det er hos Gundersted Købmandsgård man skal bestille varer og det er dem der bringer ud. butikken ligger i Vesthimmerlands kommune og drives af borgere fra Vesthimmerlands kommune...

Benjamin Andersen

Hvor er det ærgerligt at en journalist vælger at skrive en artikel, uden at tjekke fakta..
Hvis han bare havde ringet til mig og spurgt ind til sagen, så kunne jeg have givet ham en rigtig positiv forklaring, der fortæller, at vareudbringning til Vesthimmerlands Kommune bliver pakket og kørt ud fra vores satellitbutik i Gundersted (der ligger i Vesthimmerlands kommune)..

Det er en butik der beskæftiger 15 udviklingshæmmede borgere..
Medarbejderne i Gundersted yder en formidabel service, og det betyder så meget for dem, at de har et meningsfyldt arbejde..

Når afdelingen i Gundersted så vælger at byde ind på vareudbringning til visiterede borgere i Vesthimmerlands Kommune, så er det da ærgerligt, at journalisten udelukkende ser på, at "hovedbutikken" ligger i Farstrup (Aalborg Kommune) - og dermed vælger at lave en negativ historie..

I stedet kunne han have fået en helt fantastisk positiv historie, hvis han havde skrevet, at en af Vesthimmerlands kommunes mindste dagligvarebutikker havde vundet licitationen, og at de dermed havde sikret, at en flok udviklingshæmmede (men rigtig dygtige og ihærdige medarbejdere) kunne beholde deres meningsfyldte job..

Jeg håber at der kommer en opfølgende artikel, der vender historien til noget positivt :-)

Med venlig hilsen
Benjamin Andersen
Min Købmand Farstrup

Mette S

Det er en meget mærkelig historie! Burde journalisten ikke tjekke “den anden side” inden man skriver... hmm...

Kasper

Sikke da noget dårlig journalistik

aarsadmin

Som journalist har jeg naturligvis tjekket flere fakta, inden jeg skriver artiklen. Jeg vil samtidig nævne, at artiklen omhandler en borger der er utilfreds med situationen.

På redaktionen på Aars Avis diskuterede vi årsagen til, hvorfor så få dagligvareforretninger ønskede at give tilbud. Det var baggrunden for at tage sagen op. Samtidig har vi bemærket, at kommunen i flere andre situationer har fjernet indkøb fra lokale butikker, og besluttet at indkøb skal foregå centralt og ofte hos en leverandør uden for kommunen.

Men fakta om i artiklen at skrive Købmanden i Farstrup bygger på:

I Sundhedsudvalgets dagsorden for 5. februar 2019 står der helt tydeligt: ”Der er den 22. januar 2019 sendt bekræftigelsesbrev ud til hhv. Egebjerg Købmandsgård og Min Købmand i Farstrup ift. at de er valgt som leverandører til vareudbringning i Vesthimmerlands Kommune i perioden 1. april 2019 - 31.3.2021.”

I den Partshøring der er sendt ud til visiterede borgere i Vesthimmerlands Kommune fra Bevillingsenheden står der: ”Når du er visiteret ”Bestilling af dagligvarer til udbringning” betaler Vesthimmerlands Kommune for leveringen af varer fra disse leverandører.

Vedhæftet ser du materiale fra de to Frit Valgs leverandører, Egebjerg Købmanden og Købmanden i Farstrup.”

 

Jeg har desuden talt med formanden for Sundhedsudvalget Palle Jensen, som har bekræftet, at de to er valgt.

Jeg er godt klar over, at Min Købmand i Farstrup har indgået et samarbejde med Købmandsgården i Gundersted. Men i de officielle papirer er aftalen indgået med Min Købmand i Farstrup. Jeg har nu talt med Benjamin Andersen, Min Købmand i Farstrup, som bekræfter, at det er i hans CVR-nummer der er søgt om leverancen til kommunen. Men også fortæller, at der er en anden side af historien. Derfor kigger jeg nærmere på samarbejdet med Gundersted Købmandsgård og leverancerne.

Torsten Hansen, journalist, Aars Avis.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"