Svend Jørgensen kræver dementi fra Kirsten Moesgaard

Af Torsten Hansen, Mandag, 31/05/2021 16:41

VESTHIMMERLAND: Sagen om hvorvidt Kirsten Moesgaard, VesthimmerlandsListen, har brudt sin tavshedspligt og refereret fra et lukket punkt på Teknik- og Miljøudvalgets møde er langt fra afgjort.

Kirsten Moesgaard har udtalt til Nordjyske, at Svend Jørgensen (C) har bedt om beregninger på eventuelt salg af grunde i Løgstør. Grunde der tidligere er vedtaget, at der ikke skal bygges på.

I dag står påstand mod påstand, men bolden ligger hos Kirsten Moesgaard.

- Vi har haft en diskussion i udvalget og lavet en skriftlig udtalelse, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Kjær Kristensen, efter udvalgets møde i dag mandag.

Ifølge udtalelsen så ønsker Svend Jørgensen, at Kirsten Moesgaard bringer et dementi i Nordjyske.

Den skriftlige udtalelse lyder: Udvalget har haft en diskussion og taget til efterretning, at Svend Jørgensen ønsker et dementi bragt i Nordjyske, der afkræfter de udtalelser som Kirsten Moesgaard har oplyst, at Svend Jørgensen har sagt på forrige Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget der omfatter alle andre end Kirsten Moesgaard vurderer, at Kirsten Moesgaard har brudt sin tavshedspligt. Sagen tages på dagsordenen igen d. 28. juni med henblik på at drøfte Kirsten Moesgaards brud på tavshedspligten, og det videre arbejde med at genskabe tilliden i udvalget. Herunder udvalgets organisering. Kirsten Moesgaard fastholder, at hun ikke har brudt sin tavshedspligt.

Udvalget har valgt at drøfte sagen igen om en måned for ikke at fare for hurtigt frem.

- Vi ønsker ikke at gøre noget drastisk for hurtigt, og vi ønsker ikke at være konfliktoptrappende, forklarer Anders Kjær Kristensen.

Han har bedt om at få sagens på dagsordenen mandag. Af dagsordenen fremgår det:

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 20 er udvalgsmøder IKKE offentlige. Der er ikke hjemmel til, at et udvalg eller kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udvalgsmøder skal være offentlige. Det betyder, at der må gælde tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om de synspunkter, vurderinger og argumenter, der fremføres af andre møde deltagere under udvalgsmøderne.

 

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"