Stor bekymring for vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 30/06/2020 08:19

Mange er skeptiske eller direkte modstandere af projektet

GUNDERSTED: I forrige uge var der med kort varsel indkaldt til borgermøde i Gundersted Multihus. Det skete på baggrund af, at HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab) har indsendt et projekt med seks kæmpe vindmøller, beliggende langs Borupvej mellem Gundersted og Blære, til behandling i Vesthimmerlands Kommune.

Indkaldelsen til det impulsive borgermøde var kommet i stand via facebookgruppen "Nej tak til Kæmpe vindmøller ved Gundersted og Blære". Godt 30 personer troppede op, for at høre om de informationer HOFOR havde udsendt til husstande, der befinder sig i en radius af 1000 m fra projektet.

Mange uden for dette område gav også deres bekymringer til kende for de eventuelle fysiske og psykiske belastninger, det måtte have for den enkelte og dennes familie, hvis der kommer vindmøller på 150 meters højde op uden for Gundersted og Blære. Flere undrede sig også over, at sådan et projekt kunne finde vej til kommunen, når borgmester Per Bach Laursen tilbage i december 2019 havde udtalt, at der ikke længere var basis for store vindmølleprojekter i Vesthimmerlands Kommune. Dette med henvisning til modstanden til det nu skrinlagte vindmølleprojekt i Malle ved Løgstør. Især undrer det, fordi Vesthimmerlands Kommune endnu ikke har afholdt et Energiseminar. Ved seminaret skal hele byrådet have en viden om de forskellige muligheder for vedvarende energi, samt for og imod, for at kunne træffe beslutninger om kommunes overordnet plan for vedvarende energi. Dette blev dog aflyst grundet Covid-19, og det må først forventes at kunne blive sat i gang efter sommeren.

Debatlyst

Debatlysten var på borgermødet stor, og hovedparten af de fremmødte var meget skeptiske eller direkte modstander over for det indsendte vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære.

Aftenen resulterede i, at man ville sende et bekymringsbrev til byrådet i Vesthimmerlands Kommune - ledsaget med alles underskrifter. 35 skrev under samme aften, og inden weekenden var gået og jungletrommerne havde lydt i området, kunne der ligges yderligere 96 underskrifter til, så bekymringsbrevet kunne ledsages af i alt 131 medunderskrivere.

Ydermere blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fremover skal være tovholdere på projekt ”Nej Tak til Kæmpe Vindmøller mellem Gundersted og Blære", samt sikre at viderebringe informationer til facebookgruppen og iværksætte nye tiltag og skabe en kommunikation med de forskellige parter.

I første omgang afventer arbejdsgruppen nu de forskellige byrådsmedlemmers udmeldinger på bekymringsbrevet.

Kommentarer
Bent Martinussen

Ufatteligt, at der stadig er politikere der støtter vindindustriens overgreb på uskyldige naboer. Send vindindustri til havs inden vindkraft igen skal over i historiebøgerne

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"