Skoleelever i Aars besøgte Dragetårn

Af Torsten Hansen, Mandag, 15/04/2019 07:52

AARS: De samfundsfaglige elever i 3t på Vesthimmerlands Gymnasium og Hf har været på en endags ekskursion til København med lærer, Jakob Dyrman. De mødte også en række fremtrædende personer fra det politiske liv.

Første besøg var på Slotsholmen i den gamle bygning, der tidligere indeholdt Børsen. Her fik klassen en rundvisning, og fik lov til at komme op i Dragetårnet. Dansk Erhverv er nu ejer af den gamle bygning, som Christian den 4. lod opføre i 1623.

Jes Brinkman der er tidligere personlig politisk rådgiver for Brian Mikkelsen fra de konservative gav eleverne et indblik i den aktuelle og den fremtidige politiske situations betydning for Dansk Erhverv. Her kom han blandt andet ind på Brexits mulige betydning, og hvad et politiske scene-skifte i dansk politik kan få af betydning for Dansk Erhverv.

Derefter gik turen til Folketinget, hvor Mads Fuglede tog imod i Venstres gruppelokale. Fuglede har tidligere besøgt gymnasiet i Aars som ekspert i amerikansk politik. Nu var det livet på Borgen, der var emnet. Han startede med at fortælle om, hvordan det var at komme ind i Folketinget 2 år efter, alle de andre var valgt ind (han afløste Jakob Engel-Schmidt, da denne nedlagde sit mandat). Han fortalte, at man typisk får ordførerskaber til at starte med, som ikke fylder særlig meget i den offentlige debat, da man som nyt medlem i en folketingsgruppe lige skal bevise sit værd. Når man så har bevist sit værd, får man tildelt andre mere vægtige ordførerskaber. Mads Fuglede fortalte desuden om, hvor svært det er at sidde i et parti, som har tradition for at tage et politisk ansvar for den retning, Danmark skal bevæge sig i. Med ansvar mente han, at man er villig til at turde gå i regering, vel vidende at det er øretævernes holdeplads, og at man står langt mere i skudlinjen, når man sidder i en regering. Her fortalte han, at der efter hans mening kun var to til tre partier, der historisk set har tradition for at deltage i alle de forhandlinger, man kan komme til, for at være med til at sætte den politiske dagsorden. De tre partier er Socialdemokratiet, Venstre og til dels Radikale Venstre.

Efter en dialog med eleverne viste Mads Fuglede rundt på Christiansborg, hvor klassen blandt andet så Folketingssalen og de tidligere statsministres portrætter. Her skilte særligt Viggo Kampmanns portræt sig mærkbart ud, da det mere er et abstrakt maleri end et portrætmaleri. Det skyldtes, at Viggo Kampmann var psykisk syg, og derfor havde han bedt kunstneren om at gengive det komplekse menneske, Kampmann var, på maleriet.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"