Regionen parat til at etablere lægeklinik i Vesthimmerland

Af Aars Avis, Onsdag, 24/07/2019 08:54

VESTHIMMERLAND: Region Nordjylland søgte i februar om godkendelse til at lave regionsklinikker i op til seks år i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Regionen har nu fået godkendelse til dette i de tre kommuner i de tilfælde, hvor en privatpraktiserende læge melder ophør, uden at det er lykkedes lægen selv eller regionen at afhænde ydernummeret.

Det er dog ikke sådan, at Regionens største ønske er at etablere en regionsklinik.

I Region Nordjyllands lægedækningsstrategi er det førsteprioriteten, at borgernes egen læge er en alment praktiserende læge, der driver sin praksis efter overenskomst, den såkaldte PLO-løsning. (Praktiserende Lægers Organisation)

Lægedækningen i Region Nordjylland er hovedsageligt baseret på selvstændige praktiserende læger, som driver praksis med ydernummer efter overenskomsten med PLO. De praktiserende læger køber og afhænder deres praksis på almindelige markedsvilkår.

Indimellem opstår der dog situationer, hvor hverken lægen eller regionen kan afhænde ydernummeret på overenskomstmæssige vilkår. I disse situationer er det regionens ansvar at sikre lægetilbud, enten via udbudsklinikker eller regionsklinikker.

Hovedreglen er, at regionen først skal udbyde klinikkerne, før det er muligt at etablere en længerevarende regionsklinik, og det er den bestemmelse, regionen nu har fået lov til at fravige i de tre kommuner. Det vil sige, at regionen kan etablere regionsklinikker uden først at gå i udbud til private leverandører.

- Regionens opgave er at sikre, at alle nordjyder har adgang til et alment medicinsk lægetilbud. Med godkendelsen fra ministeriet har vi i de tre kommuner fået endnu et værktøj til at sikre lægedækning til borgerne, når det ikke kan ske via en almen praktiserende læge med overenskomst, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Aktuelt er der et midlertidigt regionsdrevet lægetilbud i Hurup og et tilsvarende tilbud på vej i Løgstør-området, idet den praktiserende læge i Ranum har meldt ophør.

Som vanligt har regionen afdækket mulighederne for at finde en overenskomstløsning. Det har ikke umiddelbart vist sig muligt, men regionen gør endnu et forsøg.

Regionen er i gang med at undersøge mulighederne for en løsning efter overenskomsten. Såfremt det ikke lykkedes, vil regionen etablere regionsklinikker med det nye værktøj i hånden.

- Uanset hvad det ender med, kommer ingen borgere til at stå uden et lægetilbud, fastslår Ulla Astman.

Sundhedsloven

Region Nordjylland har fået lov til at fravige bestemmelser i Sundhedsloven, som siger, at en region skal sende en praksis i udbud til private leverandører, hvis regionen har overtaget ydernummeret, når det ikke lykkedes at finde en læge til at overtage praksis på overenskomstvilkår.

Det er den bestemmelse, som regionen nu har fået lov til at fravige i Vesthimmerland, Thisted og Jammerbugt kommuner.

Regionen har allerede en lignende tilladelse i Morsø og Hjørring Kommuner.

Det betyder, at regionen kan etablere en regionsklinik i disse kommuner, uden at der først har været et udbud.

Ministeriet har i sin godkendelse bl.a. lagt vægt på, at der er tale om et forsøg, der har til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsnet med nye organisationsformer, som bl.a. skal medvirke til bedre lægedækning.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"