Plejehjem åbner igen for besøg

Af Ture Damtoft, Fredag, 01/05/2020 09:46

AARS: Efter flere ugers corona-nedlukning åbnes der igen for besøg på Vesthimmerland Kommunes plejecentre.

Åbningen sker med omtanke for Covid-19.

Byrådet og forvaltningen mener, at de fysiske rammer på kommunens plejecentre muliggør udendørs besøg i en svær tid for mange.

- I Sundhedsudvalget og i Byrådet ser vi det som en god mulighed at åbne for besøg på vores plejecentre i Vesthimmerland fra i morgen fredag. Noget vi selvfølgelig gør i respekt for corona og de enkelte plejecentres individuelle muligheder på deres udearealer, siger Palle Jensen, udvalgsformand for Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune, der også begrunder Vesthimmerlands åbning for udendørs besøg med tanke på de nye lempelser på området fra Sundhedsstyrelsen.

Mange forholdsregler

For alles skyld er der en del forholdsregler, som skal følges.

Der kan aflægges udendørsbesøg, hvis de fysiske rammer på det enkelte plejecenter tillader det

Udendørsbesøg til en beboer kan ske med max. 2 nære pårørende ad gangen

De(n) pårørende må ikke have symptomer på COVID-19

Besøget må max. vare en halv time

Der skal gennem hele besøget holdes 2 meters afstand og berøringer ikke tilladt

Der må ikke medbringes og/eller deles føde- og drikkevarer

Besøg skal være aftalt på forhånd med stedets ledelse eller ansatte

Pårørende ringer til et aftalt telefonnummer, når de ankommer til besøg og personale er behjælpelige med at sikre forsvarlige besøgsrammer

Personale sikrer, at hygiejnemæssige forskrifter overholdes i forbindelse med besøget, fx rengøring.

Med pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje med eksempelvis forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen, eventuelt i samråd med beboeren. Hensyn til faciliteter for besøg og personalemæssige ressourcer vil have indflydelse på antallet af besøgende.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"