Over 6000 patienter i Farsø mister lægevagt

Af Ture Damtoft, Onsdag, 29/01/2020 13:32

VESTHIMMERLAND: DF, SF og Enhedslisten ville søge anden løsning, Konservative vil have skadestue tilbage.

Men, resultatet efter mødet i Regionsrådet Nordjylland tirsdag, 28. januar blev som forventet, at de 6320 patienter, som i 2019 benyttede lægevagten, må køre et andet sted hen, hvis de eller andre skulle have brug for akut behandling igen.

Lægevagten på Vesthimmerlands hospital i Farsø bliver nemlig lukket, og sidste dag med lægevagt er lørdag, 29 februar - hvis der er blevet tænkt på, at 2020 er et skudår.

Formand for PLO Nordjylland kalder lukningen af lægevagten for både en "væsentlig forringelse" og en "mindre ændring" og udtrykker, at hun har stor medfølelse med de borgere, som bliver berørt.

- Vi ville ikke forringe vilkårene, og afstanden på telefon og udkørsler bliver ikke større. Men i tilfældet Farsø Sygehus er det en væsentlig forringelse for borgerne i Vesthimmerland, siger Annemette Alstrup, der senere i interviewet tilføjer:

- Vi har eksempler fra de andre nordiske lande, hvor der er ekstremt langt til lægen, så i forhold til det, er det en mindre ændring, det kommer lidt an på, hvordan man vender den, siger Annemette Alstrup.

Hun peger på lægefagligheden og patientsikkerheden som afgørende faktorer, og den, mener PLO, er ikke tilstrækkelig på de mindre sygehuse som i Farsø.

- Akutberedskabet skal have en tilstrækkelig størrelse og have støttefunktionerne, så lægen kan koncentrere sig om at være læge, siger Annemette Alstrup med henvisning til, at der er i Farsø ikke er skadestue eller røntgen om aftenen eller natten.

Ny aftale indgået

Efter regionsrådets beslutning om at lukke lægevagterne i Skagen, Brovst, Brønderslev (der blev lukket "midlertidigt" i 2017) og Farsø sendte regionen og PLO en fælles pressemeddelelse ud om indgåelse af en "ny robust lægevagtsaftale i Nordjylland".

-Vi er tilfredse med, at det er lykkedes os at blive enige med de praktiserende læger om en robust aftale for nordjyderne, for det har været vores mål fra start, siger regionsrådsformand Ulla Astman i pressemeddelelsen.

Eneste mulige og langsigtede plaster på såret for de over 6000 potentielle patienter i Vesthimmerland er, at "der snarest skal igangsættes en politisk drøftelse om kompenserende tiltag" for borgerne omkring de fire snarligt nedlagte lægevagter.

Pressemeddelelsen og den nye aftale får stærk kritik af regionsrådsmedlem Erik Høgh Sørensen (DF), der kalder den misvisende.

- Jeg har ikke set større bortforklaringer end den pressemeddelelse. Farsø og Vesthimmerland er blevet ladt i stikken, og hovedansvaret ligger hos PLO. Regionen har strakt sig langt, men PLO har lidt af magtfuldkommehed og mangel på vilje til kompromis. I 2019 standsede de forhandlingerne uden reel begrundelse, og man skal ikke bruge sin monopollignende stilling til at diktere en ny aftale. Lægerne bliver betalt for godt, og de skal ikke have lønforhøjelser for at lave mindre, siger Erik Høgh Sørensen, der pointerer, at det ikke er hele lægestanden, han kritiserer.

- PLO er kun én del af lægeforeningen, og jeg vil ikke kritisere f.eks. de unge læger, regionsrådsmedlemmet, der også var skuffet over mange af kollegaerne i rådet.

Han havde hellere set en videreførsel af den nuværende ordning, mens der blev undersøgt alternativer til den ordning, som træder i kraft fra 1. marts.

- Jeg synes ikke, Ulla Astman lever op til sine paroler om et nært sundhedsvæsen for alle borgere. Dansk Folkeparti stillede et forslag om at afsøge andre muligheder. Det fik støtte fra Enhedslisten og SF men blev stemt ned. Og jeg er skuffet over nogle af mine kolleger. Man siger, der er meget topstyring i DF, men det er da ingenting i forhold til det, vi så i Venstres og de Konservatives grupper. Vi kunne have kørt den gamle aftale videre, og måske vente på der kom flere nye læger og derfor have fundet en bedre løsning, siger Erik Høgh Sørensen.

Vil have skadestue tilbage

Kritikken om topstyring skydes helt ned af Pia Buus (K), der er tilfreds med den nye aftale og nu lægger alle krafterne ind på en genetablering af skadestuen på Farsø Sygehus.

- Der er stadig højt til loftet hos de konservative, men i denne sag var vi helt enige i gruppen. Der er meget kø ved håndvasken i dag, men jeg står på mål for den nye aftale. Jeg er glad for, der er kommet en tidssvarende aftale, og lægerne har fortjent en ny kontrakt. Vi vil have skadestuen tilbage i Farsø, det vil give meget større tryghed for borgerne. Der er der også enighed om i den konservative gruppe, og det vil vi arbejde benhårdt for i budgetforhandlingerne for 2021, og det skal jeg gerne stå på mål for, siger Pia Buus, der tilføjer, at hun ligesom mange borgere, ikke var tilfreds med, at beslutningen om at lukke de fire lægevagter blev behandlet som et lukket punkt.

- Det er femte gang, jeg kritiserer lukkethed. Jeg kunne ikke sige noget før mødet igår (tirsdag, 28. januar, red.), men det er helt forkert, at det bliver behandlet som et lukket punkt. Vi kunne have trukket økonomien ud af det, men det valgte Ulla Astman ikke at gøre, siger Pia Buus.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"