Kritikken udeblev: ”Herregaardslade” på Kimbrertorvet i Aars

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 06/11/2019 08:00

Overdækning af torvet til omkring syv millioner kroner bliver formentlig en realitet i 2021

AARS: I 2021 bliver der opført en ”herregaardslade” som overdækning på en del af Kimbrertorvet i Aars, hvis det lykkes initiativtagerne at skaffe omkring syv mio. kr. til projektet. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har allerede givet tilsagn om 5,1 mio. kr. til formålet.

Oplysningen kom frem i forlængelse af Aars Borgerforenings generalforsamling på Kimbrerkroen forleden. Her blev der orienteret om to forslag til en overdækning af torvet udført af henholdsvis C.F. Hansens Tegnestue og JaJa Architekts, begge fra København. En arbejdsgruppe med Jørgen Kristensen, Jørgen Sørensen og Finn Mathiasen fra Aars fremlagde skitser, der var sammensat af det bedste fra de to arkitektfirmaers forslag. Præsentationen blev foretaget af arkitekt og partner hos JaJa Architects, Jan Yoshiyuki Tanaka.

Det var ventet at fremlæggelsen ville medføre kritik fra personer i Aars, som har været ængstelige for, at en overbygning vil skærme for kunstneren Per Kirkebys murstensskulptur på Kimbrertorvet. Men kritikken forstummede da skitserne blev vist på en storskærm. Der blev stillet kritiske spørgsmål, men mødet blev gennemført i en meget positiv ånd.

Kommunen skal nu bekræfte, at der er afsat 5,1 mio. kr. på budgettet til en overdækning, og der skal skaffes et par mio. kr. ekstra inden projektet kan sættes i gang. Per Kirkebys arvinger har gennem Per Kirkeby Estate udtalt, at de ikke har indvendinger mod de skitser som de er blevet præsenteret for.

Hvis det lykkes at skaffe økonomi til projektet, vil det sandsynligvis kunne gennemføres i 2021.

Åbne sider

”Herregaardsladen” med åbne sider og et ”rullegardin” som kan lukke bygningen i dårligt vejr, skal give grobund for flere aktiviteter i Aars by - aktiviteter med bl. a. foreningsliv og institutioner, som kan gennemføres i ly for vejr og vind.

”Herregaardssladen” bliver på omkring 20 gange 20 meter og skal placeres på hjørnet af Himmerlandsgade og Tokesvej, så man kan ”kigge igennem” til Per Kirkebys murstensskulptur. Pladsen foran murstensskulpturen friholdes for byggeri, og overdækningen vil kunne rumme mellem 300 og 400 mennesker.

Der er endvidere ønske om at få lukket Tokesvej, så der også bliver plads til aktiviteter omkring det nye forsamlingsrum som arkitekterne har givet arbejdstitlen ”Kimbrerpavillonen”.

- Det drejer sig bl. a. om at fremhæve byens kvaliteter og Per Kirkeby-skulpturen, sagde arkitekt Jan Yoshiyuki og fremhævede, at pavillonen skal danne en slags port fra hovedgaden og ind til Kimbrertorvet. Det bliver en pavillon uden lukkede vægge - et overdækket byrum, der kan medvirke til at forlænge sæsonen for udendørs aktiviteter i Aars.

”Herregaardsladen” bliver opført i en konstruktion som med sin kraft og magt kan supplere muren og torvet. Den opføres med valmet tag og i en tømmerkonstruktion af lyst træ, der giver ”varme”. Med lys fra oven kan pavillonen også give en skulpturel oplevelse.

Der blev spurgt ind til, om overdækningen vil skærme for maleren Peer Poulsens kun halvandet år gamle gavlmaleri med Tjener Boldt fra TV-serien ”Matador”. Det blev oplyst, at pavillonen vil genere udsynet til gavlmaleriet, men fordi der bliver fire meter op til underkanten af tagkonstruktionen vil man fortsat kunne se både Per Kirkebys murstensskulptur og gavlmaleriet. Gavlmaleriet er i øvrigt omfattet af en fem-årig lejeaftale, der slutter om tre et halvt år. Herefter skal gavlen males hvid.

Lyttede til kritik

- Men vi har taget kritikken til os og prøver at finde den bedst mulige løsning, sagde Jørgen Kristensen, som har 30 års erfaring med byggeri.

Der blev spurgt ind til, hvem der skal stå for vedligeholdelsen af overbygningen, og her var et klart svar, at det bliver en kommunal opgave.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"