Kortere skoledag for de mindste

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 16/04/2019 06:00

VESTHIMMERLAND: En ændring af folkeskoleloven vil på kort sigt betyde, at Vesthimmerlands Kommune sparer penge. Men både Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget har nu besluttet, at besparelsen skal komme skolerne til gavn. Beslutningen skal dog endeligt vedtages i byrådet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ændring af folkeskoleloven. Ændringen betyder blandt andet en kortere skoledag i 0. til 3. klasse, hvilket giver mulighed for at frigøre midler på 1.4 millioner kr. ved en ændring af tildelingsmodellen eller højere kvalitet ved at beholde midlerne på skolerne.

- Jeg er glad for, at vi i Børne- og Familieudvalget kunne blive enige om, at de frigjorte midler bliver ude på skolerne til højere kvalitet og flere fagfaglige timer, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget, Inger Nielsen.

Loven er endnu ikke vedtaget, men den forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. Den omfatter en del mere end en kortere skoledag for de mindste.- Det giver skolerne nogle udfordringer, da de er midt i planlægningen af næste skoleår. Derfor har vi valgt i Børne- og Familieudvalget, at skolerne decentralt beslutter, om de vil implementere justeringerne helt eller delvist allerede fra skoleåret 2019-2020, siger Inger Nielsen.

Økonomiudvalget har også vurderet, at de midler der spares skal blive i skolesystemet.

- Vi følger indstillingen. Vi skal også bare være realistiske. Det vil være en udfordring på længere sigt at øremærke pengene. De første år er det enkelt nok, da de vil være øremærket fra statens side. Men efter nogle år kommer de automatisk til at indgå i bloktilskuddet, og så kan det blive svært at fastholde. Vi skal jo huske, at ingenting er statisk, siger borgmester Per Bach Laursen.

Mere enkel er en anden ændring. Den handler om muligheden for at ændre skolebestyrelsens funktionsperiode fra fire til to år.

- Den del er vi meget positive overfor, da det kan være svært at få forældre til at binde sig for så langt et bestyrelsesarbejde. Vi ønsker også at gøre ansøgningsproceduren til dette og til kortere skolegang så smidig og ubureaukratisk som muligt, så vi udlægger kompetencen hertil til forvaltningen, fortsætter Inger Nielsen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"