Karl Lausten: Det er tid til ny formand for Kimbrerfestkomiteen

Af Torsten Hansen, Onsdag, 06/11/2019 09:00

Nye folk vil arbejde for at få festen tilbage til midtbyen

AARS: - Jeg meddelte allerede i 2018, at jeg ikke genopstiller næste år, så det er oplagt, at der bliver valgt en ny formand ved konstitueringen på mandag. Hvis der ikke er andre, så tager jeg posten igen. Men jeg har fået underhåndsmeddelelse om, at der er en anden, der er klar, så det er naturligt at vedkommende tager over, siger Karl Lausten, som i 2016 blev formand for Kimbrerfesten i Aars.

Uanset om Karl Lausten fortsætter som formand eller ej, så kan han glæde sig over, at dette års Kimbrerfest gav et pænt overskud. Samlet set blev det på 175.000 kr, noget over forventningen.

Karl Lausten har i flere år ønsket, at der skulle komme nye kræfter til komiteen, og det ønske fik han til fulde opfyldt på repræsentantskabsmødet. 13 nye meldte sig parat.

Der var kun fem tilbage i den hidtidige komite, og tre af disse ønskede ikke genvalg. Men i stedet for at vælge mellem kandidaterne blev man enige om at udvide komiteen til 15 personer i denne omgang, så alle 13 blev valgt. Og ikke nok med det - de nyvalgte kom også med et ønske om at undersøge mulighederne for at flytte festen eller dele af den ned i midtbyen igen.

- Det er ikke noget, man bare lige kan gøre. Det skal afklares om det overhovedet er praktisk muligt. Den ny komite skal udarbejde et beslutningsforslag og forelægge det på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar, forklarer Karl Lausten.

Nye i komiteen er: Merete Mølgaard, Allan Mølgaard, Caspar Olsen, Ilona Strange, Klaus Landry, Kenneth Nielsen, Kasper Jensen, Frans Risgård, Martin Dahl, Tommy Hejlskov, Henrik Jensen, Troels Pedersen, Sanne Virenfeldt. Fra den gamle komite fortsætter Helle Bloch og Karl Lausten.

- Jeg tager hatten af for, at så mange er kommet og vil være med. Jeg fornemmer ikke, at det er en revolution, men blot at de vurderer, de kan gøre det bedre. Jeg er glad for, at folk er kommet på banen, fastslår Karl Lausten.

Den gamle ånd

- Vi er en flok der har talt sammen. Vi vil prøve at få Kimbrerfestens gamle ånd tilbage ved at flytte ned i midtbyen igen. Om det kan lykkes skal undersøges først. Meget skal falde i hak, siger Martin Dahl, der er en af de nye i komiteen.

- Mange har følt, at festen var ved at ebbe ud, andre synes noget andet. Der er kommet flere unge til festen i år, mens de lidt ældre ikke mødte så talstærkt op, fortsætter Martin Dahl.

En tilbageflytning er ikke en automatisk konsekvens af nye folk i komiteen.

- Meget afhænger af regler og love. De kan afgøre, om vi må tage et år mere bag messecentret, vurderer Martin Dahl.

Den holdning har Karl Lausten også.

- Det kan ikke lade sig gøre, at sætte det store mastetelt op i midtbyen, og hvis vi begynder at spille høj musik, så vil nogle blive forstyrret. Nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre, siger Karl Lausten.

Mange unge

Evalueringen af årets fest viser, at der som altid er noget, der er gået godt og andet, som levner plads til forbedring. De unge har for alvor taget Kimbrerfesten til sig og tager Dankortet med i byen torsdag og fredag aften. ”Valhal” var fyldt med unge og god stemning begge aftener. Omsætningen steg en smule selv om priserne var sat ned.

- Set fra vores vinkel, var det fantastisk med salg af dåseøl frem for fadøl. Vi fik omkring 90 procent af dåserne retur, og vi sparede tæt på 100.000 kroner ved at købe lokalt frem for direkte hos bryggerierne. Det er en væsentlig årsag til vores pæne overskud, forklarer Karl Lausten.

Også Triatlon og Femmands Fodbold blev fremhævet som ny aktiviteter, der godt nok havde begrænset deltagertal, men hvor det lykkedes at indsamle værdifulde erfaringer, der giver mulighed for at slå det større op.

Med til at skabe overskuddet var et bidrag fra ”Liv i Byen” på 67.170 kr. og støtte fra blandt andet Jutlander Fonden.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"