Kamp om skattekroner gjorde udslaget ved budgetforhandlingerne

Af Torsten Hansen, Fredag, 24/09/2021 13:55

Ny cykelsti og mere skoletandpleje i Aars

VESTHIMMERLAND: De Konservatives ønske om skattenedsættelse ved årets budgetforhandlinger i Vesthimmerlands Kommune betød, at der ikke skete ændringer i det endelige budget set i forhold til første behandlingen af budgettet.

SF gjorde det hurtigt klart, at de ikke ønskede at være med til budgettet, hvis der kom skattenedsættelser. De to modsat rettede ønsker, eller man kan også kalde dem krav, førte til, at det eneste politikerne derfor kunne enes om var, at så skulle der ikke ændres på det første budgetforslag.

Trods uenigheden så lagde alle partierne bagefter vægt på, at de var tilfredse med det vedtagne budget.

- Det er en fornøjelse at kunne sige, at vi har besluttet et robust budget, sagde borgmester Per Bach Laursen efter underskriften var sikret.

Der er ingen besparelser, overskud i kassen, der nedskrives på gælden og der er et anlægsbudget på cirka 100 mio. kr.

Ved førstebehandlingen var der et overskud på otte mio. kroner. Det tal var faktisk blevet cirka 270.000 kroner større i det endelige budget. Der var nemlig flyttet på nogle enkelte tal.

Beskæftigelsesudvalget havde fundet ud af, at de ikke fik behov for cirka fem mio. kr. fordi køen af arbejdsløse er blevet meget kortere. De millioner blev flyttet til andre steder og lidt af dem endte i kassen.

Nogle af pengene er nu afsat til en ny cykelsti i Aars vest, og andre går til at udvide skoletandplejen i Aars.

21 mio.

Selv om der ikke sættes nye store projekter i gang i 2022, så er Budget 2022 ikke udtryk for, at alt ligger stille.

Alle de hidtidige igangsatte projekter fortsætter. Samtidig er det lykkedes at øge budgettet hos Sundhedsudvalget med cirka 21 mio. kr. Det er ikke penge der kommer Vesthimmerland til gavn.

Der er tale om, at kommunen har fået nogle dyre enkeltsager, og der er en del såkaldt tomgangshusleje på plejehjemmene. Det er penge kommunen ikke kan slippe for at betale. Der kan også være tale om kriminelle der skal anbringes, eller andre opgaver samfundet skal løse.

Trods de mange penge til Sundhedsudvalget, så er det samlet budget godt. Ud over et overskud på cirka otte mio. kr., så sker der også afdrag på gæld i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt.

Alle partier i byrådet står bag Budget 2022.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"