Kærkommen gave til det 100-årige museum i Aars

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 22/01/2020 09:00

Bestyrelsesformand Per Nørgaard: Museet er med til at definere, hvem vi er og hvor vi kommer fra

AARS: Der blev talt om både fortid og fremtid tirsdag da et par hundrede receptionsdeltagere i Aars fejrede, at det var 100 år siden at en kreds af personer, med bl. a. forfatteren og Nobelpristageren Johannes V. Jensen i spidsen, tog initiativ til stiftelsen af Vesthimmerlands Museum.

Det begyndte småt med en lille samling i et lokale i Aars Borger- og Realskole, men som tiden gik lykkedes det museumslederen gennem 42 år, lærer Sigvald Vestergaard Nielsen, at opbygge et museum, hvor der især blev taget hånd om arkæologien. Siden er samlingen vokset og museet er udvidet med kulturarv og kunst på flere tusinde kvadratmeter.

På dagen fik museumscenter Aars en kærkommen gave, og det gik ikke ubemærket hen. I 1999 blev der optaget et lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond, og der kom - meget belejligt - meddelelse fra Staten om, at der var indgået en aftale om at bl. a. kulturinstitutioner med lån i feriefonden ville få en stor del af denne gæld eftergivet. Gaven får stor betydning for museet i Aars.

Der blev budt velkommen af Vesthimmerlands Museums bestyrelsesformand, tidligere borgmester Per Nørgaard. Han sagde, at museet er med til at definere, hvem vi er og hvor vi kommer fra, og udtrykte glæde over at medarbejderne har evnen til at løfte opgaven inden for de givne ramme.

En ”kunstgenstand”

Borgmester Per Bach Laursen besøgte museet første gang i 1970erne da han var barn. Det var med klassekammerater fra Overlade Skole, og borgmesteren hæftede sig ved, at det netop var Johannes V. Jensen, der havde tænkt de første tanker om et museum for Vesthimmerland. Et museum som besøgende kan se og lære af, og som i dag tillige er en ”kunstgenstand”, fordi det er indrettet i et hus tegnet af kunstneren Per Kirkeby.

- Jeg glæder mig over, at det er lykkedes museumsdirektør Broder Berg og medarbejderne at skabe sammenhængskraft efter købet af en campingvogn i 2007, så han og medarbejderne kunne komme rundt i hele kommunen for at dyrke kulturarven, sagde Per Bach Laursen.

Kulturudvalgsformand Asger Andersen glædede sig over, at Aars og hele egnen har et ”folkets museum” som er med til at sikre Vesthimmerlands DNA, og at det er skabt i et samarbejde mellem frivillige og professionelle.

- Det er noget af det vi kan i Vesthimmerland, fastslog kulturudvalgsformanden.

Formanden for Vesthimmerlands Museumsforning, Hardy Jensen, kom også ind på fortiden og det engagement som blev skabt ved interesse for sagen da gode folk fra egnen slog sig sammen for at samle kulturarven. Aars blev en iværksætterby med jernbanens komme, men lige siden har fællesskabet været den stærkeste drivkraft for fremskridt, sagde han og takkede for mange gode oplevelser gennem de 100 år.

Museumsdirektør Broder Berg ridsede lidt af historien op omkring museet og læste bl. a. op af den helt gamle vedtægt som klart definerede, hvad museet skulle arbejde med.

Arkæologien

- Interessen var stor, og der var opbakning til at Vestergaard Nielsen kunne gøre arkæologien til en væsentlig faktor i museets arbejde. Det skete bl. a. sammen med Nationalmuseets leder, professor P. V. Glob, som jævnligt fandt vej til Aars. Sigvald Vestergaard Nielsen gjorde et enestående arbejde gennem de 42 år han var tilknyttet Vesthimmerlands Museum og til han døde i 1962, fastslog Broder Berg.

Museumsdirektøren sluttedemed sine ønsker for fremtiden. Der skal arbejdes med Aggersborg og Stenaldercenteret i Ertebølle. Der skal laves nye udstillinger, og med erhvervelsen af naboejendommen Søndergade 42 bliver det muligt at gennemføre lokalhistoriske ønsker. Vi skal i dialog med vore nye naboer - de unge - som rykker ind i huset ved siden af. Og vi har lagt et jubilæumsprogram for hele året og forventer at kunne afslutte med en bog med 100 gode fortællinger fra egnen, sagde Broder Berg,

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"