Jutlander Banks regnskaber lidt over forventning

Af Torsten Hansen, Onsdag, 24/02/2021 10:00

AARS: Jutlander Bank landede et overskud før skat på 282 mio. kr.

- Det er et resultat, vi kan være meget tilfredse med, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der netop har offentliggjort bankens årsrapport for 2020.

Jutlander Bank præsenterer et årsresultat for 2020 på 282 millioner kroner før skat. Resultatet overgår bankens egne forventninger, som oprindeligt - før coronaens indtog - lød på mellem 225 og 275 millioner kroner.

Efter skat lander resultatet på 230 millioner kroner.

- Sammenlignet med 2019 er vores resultat ganske vist faldet, og det var helt forventeligt. Blandt andet blev 2019-resultatet trukket op af en ekstraordinær kursgevinst, da vi solgte en stor aktiepost i Sparinvest. Salget har selvfølgelig også reduceret vores udbytte fra sektoraktier, forklarer direktøren. Et andet forhold, der løftede 2019-resultatet ekstraordinært, var en række tsunami-store konverteringsbølger i løbet af året. Bølgerne betød en særlig høj indtjening på gebyrsiden i 2019.

- Alt dette var vi naturligvis klar over, da vi gik ud af 2019 og skulle lægge budget for 2020. Derfor er det tilfredsstillende, at vores resultat endte med at overgå vores oprindelige forventninger - også selv om der i mellemtiden kom en pandemi ind over, uddyber han.

Covid-19

Covid-19 betød nemlig forøgede udgifter for Jutlander Bank i 2020. Indirekte.

- Vi måtte i 2020 stort set ikke indkassere tab som følge af corona-pandemien.

Ganske få privatkunder er til dato blevet ramt alvorligt på pengepungen. Når det gælder erhvervskunder, ligger en stor del af vores udlån i landbruget, som ikke er ramt. Og det samme gælder mindre, selvstændigt erhvervsdrivende såsom håndværkere, der ikke har haft mindre travlt under pandemien … ofte tværtimod, forklarer Per Sønderup.

- Men logisk set må vi forudse, at nogle kunder, som for eksempel ikke dækkes af de statslige hjælpepakker på den lange bane, vil blive ramt på økonomien. Derfor har vi med det, der hedder ”et ledelsesmæssigt skøn”, forøget vores nedskrivninger i 2020 med 89 millioner kroner.

For god ordens skyld, understreger Per Sønderup og tilføjer: Vi håber det bedste for vores kunder, men må være forberedte på det modsatte.

God gænge

Jutlander Bank er i øvrigt inde i en god gænge, fremgår det af årsrapporten. Banken tiltrækker mange nye kunder, både i sine oprindelige og i sine nye afdelinger, og banken oplever vækst i sit samlede forretningsomfang; summen af indlån, udlån, værdien af kundernes depoter og værdien af de realkreditlån, som banken formidler.

Kundetilgangen i 2020 talte 9.697 nye kunder, og det samlede forretningsomfang inklusive realkredit steg i løbet af året med 7,5 procent til 79,1 milliarder kroner.

Alligevel stiger bankens nettorenteindtægter kun med fire millioner kroner - fra 387 millioner i 2019 til 391 millioner i 2020.

- Vores udlån faldt i 2020. Det kan forklares med tre tendenser i tiden, siger Per Sønderup:

- Der er lavt træk på kreditterne, da landbruget er i en gunstig situation, og så har mange erhvervsvirksomheder fået statslige hjælpepakker. Og mange privatkunder er begunstiget af stigende ejendomspriser og har dermed kunnet omlægge banklån til realkreditlån.

Værdien af kundernes realkreditlån, formidlet gennem Jutlander Bank, steg med 3,2 milliarder kroner i løbet af 2020 til 36,6 milliarder ved udgangen af året.

Bankens udlån faldt i samme periode med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder kroner pr. 31. december 2020.

Udbytte

Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes digitalt torsdag, 18. marts, at udlodde et udbytte på tre kroner pr. aktie.

Hvis generalforsamlingen tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 229,8 millioner kroner blive udbetalt 25,8 millioner som udbytte, 1,8 millioner i rente til hybrid kernekapital, mens 202,2 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.

- Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i underkanten af 17 millioner kroner, vende tilbage til de ejerfonde, der støtter almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud, påpeger Per Sønderup.

Soliditet

Med årets overskud ender Jutlander Banks egenkapital ved udgangen af 2020 på over 3,4 milliarder kroner mod 3,3 milliarder et år tidligere.

- Selv om vi har et pænt overskud for 2020, så sænker vi aktieudbyttet til tre kroner pr. aktie fra fire kroner året før.

Dermed følger vi Finanstilsynets henstilling til alle pengeinstitutter om at være tilbageholdende med at udbetale udbytte på grund af Covid-19, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"