Jutlander Bank opjusterer sine forventninger

Af Torsten Hansen, Onsdag, 15/05/2019 08:00

Banken har fået 10.000 nye kunder i løbet af et år

AARS: Jutlander Bank, med hovedsæde i Aars, kom ud af første kvartal 2019 med et resultat før skat på 96 millioner kroner, hvilket er 10 procent bedre end året før. Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og banken opjusterer nu sine forventninger til resultatet for hele 2019 med 25 millioner kroner.

Efter skat lyder resultatet på 79 millioner kroner.

- Det mest glædelige er, at overskuddet af bankens basis-forretning vokser, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup, med henvisning til bankens primære indtjening, der steg med seks procent fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. Den primære indtjening er periodens resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat.

- Når man tager vores nettorente- og gebyrindtægter og fratrækker omkostningerne til at drive bankens afdelinger og lønne vores medarbejdere, så er vores forretning altså sund – og bedre end for et år siden, konstaterer Per Sønderup.

Det gode resultat betød, at Jutlander Banks aktiekurs steg på en dag, hvor resten af markedet ellers var stærkt nedadgående.

Udlånsfremgang

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang i de forløbne 12 måneder. Bankens egne udlån er steget med fire procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for Totalkredit og DLR, er steget med 12 procent.

Med til at styrke Jutlander Banks toplinje er, at nettorenteindtægterne stiger med godt seks procent. Samtidig forøger banken sine gebyrindtægter med fem procent. Det skyldes først og fremmest, at bankens eksisterende kunder har været mere aktive på boligmarkedet, og at banken har fået over 10.000 nye kunder fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019.

Strategien virker

- Vi arbejder benhårdt på at vinde pladsen som Danmarks mest tilgængelige og Danmarks mest personlige bank. Og det køber vores kunder ind på, siger den ordførende direktør.

Endelig er resultatet af første kvartal tilsmilet af positive kursreguleringer på 42 millioner kroner, hvilket er 10 millioner kroner større end i samme periode sidste år.

Investeringer koster

Mens Jutlander Banks indtægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har de seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Odder, Vejle og Fredericia.

Udgifterne til personale og administration er steget med 6 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger og til at overholde nye regulatoriske krav til den finansielle sektor, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken stadig står på et solidt kapitalgrundlag. Bankens kapitalprocent er forøget en anelse til 20,0 pr. 31. marts 2019.

- Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger opjusteres

Efter det fine første kvartal opjusterer Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2019.

I bankens årsrapport for 2018 forventedes et årsresultat for 2019 på mellem 225 og 275 millioner kroner før skat. Den forventning opjusteres efter årets første tre måneder med 25 millioner kroner til intervallet 250 til 300 millioner. Men resultatet kan meget vel gå hen og blive noget større.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"