Finanstilsynet giver flere påbud til Jutlander Bank

Af Torsten Hansen, Fredag, 21/12/2018 12:07

Direktør Per Sønderup: Vi lytter og retter ind

Opdateret 22-12-18.

AARS: Jutlander Bank blev kort før jul præsenteret for en række påbud fra Finanstilsynet.

Tilsynet var i august - september 2018 på inspektion i Jutlander Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Gennemgangen resulterede i flere påbud.

Finanstilsynet skriver blandt andet: Bankens udlånsvækst er mere end dobbelt så høj som gennemsnittet for andre mellemstore pengeinstitutter. Finanstilsynet gennemgik en stikprøve af bevillinger til nye kunder, der viste, at bankens vækst i høj grad er baseret på kunder med visse svaghedstegn. Kun ca. hver tredje nye kunde har normal risiko

Jutlander har derfor fået påbud om at tilrette kreditpolitikken og bl.a. sikre bestyrelsens stillingtagen til risikoprofilen for privatkunder, herunder krav til tilstrækkeligt rådighedsbeløb, gældsfaktor og formue.

Finanstilsynet konstaterede desuden flere sager med finansiering af privatkunders køb af grund og byggefinansiering, hvor kundens egenfinansiering var for lav.

"Typisk var der tale om et færdigt projekt, hvor et grundstykke blev købt med henblik på, at der skulle opføres en bolig i forlængelse af købet. En passende egenfinansiering vil i disse sager bero på en vurdering af den samlede købesum for både grund og byggeprojekt. Bankens krav om egenfinansiering tog alene hensyn til købesummen for grundstykket, hvilket ikke er i overensstemmelse med god skik-reglerne. Banken fik påbud om følge god skik-reglerne for boligkredit", skriver Finanstilsynet.

- Vi tager naturligvis alle påbud alvorligt og retter ind, fastslår ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank.

Han er dog ikke så bekymret, fordi Finanstilsynet blot har påpeget projekter, der kan risikere at falde uheldigt ud.

- Det kan ske, skriver de, bemærker Per Sønderup.

I flere tilfælde handler det om, hvordan man beregner risikoen hos kunderne.

- I nogle tilfælde har vi givet lån til to personer, der hidtil har været på SU, og derfor ikke har en formue. Men vi kan se, at de begge har fået gode vellønnede job. De opnår almindeligvis en lavere klassificering, fordi de ofte har studiegæld og dermed negativ egenkapital. Men vi har vurderet, at de kan klare huskøbet med de nuværende lønninger, forklarer Per Sønderup.

Omkring projektfinansiering forklarer Per Sønderup, at projekter i Jylland ikke kan gennemføres på samme vilkår som i København.

- De fleste projekter i Jylland sættes i gang inden alt er solgt. Det er vanskeligt at lave projekter, hvor alt er solgt på forhånd. Derfor gør vi som vi gør, forklarer Per Sønderup.

- Vi glæder os over to områder, som Finanstilsynet ikke har haft bemærkninger til. For det første har Tilsynet ikke fundet flere nedskrivninger, end banken selv har bogført – hverken på privat-, erhvervs- eller landbrugskunder. For det andet har Tilsynet ikke haft bemærkninger til Jutlander Banks risikoklassificering af vores kunder, forklarer Per Sønderup.

Begge dele vidner ifølge den ordførende direktør om, at Jutlander Bank har den rette indsigt i kundernes bonitet.

Kommentarer
Leo Thysk

Jutlander Bank er vel først og fremmest sat i verden for at sikre vækst og udvikling i bankens primære område, Himmerland, som må være det vigtigste på lang sigt - selv om det på kort sigt måske kan koste lidt på konsolideringen og udbytte til aktionærerne.

Derfor er det ude af proportioner, når Finanstilsynet nu søger at stække vingerne på Jutlander Bank, så banken ikke må forsyne dets kunder med mindre boligudlån, selv om de økonomiske rammer - som Finanstilsynet i øvrigt selv har bidraget til og sat meget begrænsende regler for - ikke fra første færd er opfyldt.

På det område bør Finanstilsynet blande sig helt uden om, da ordførende direktør Per Sønderup, hans chefer og medarbejdere har meget større indsigt i hvad der er god og sund forretning her i Himmerland, end hvad Finanstilsynet med base i København kan bidrage med.

Samfundsmæssigt set er det da en stor succes for Himmerland, at Jutlander Bank kan præstere høj udlånsvækst, så længe det drejer sig om mange mindre udlån i bankens lokalområde. Derimod en god ide, at Finanstilsynet holder øje med evt. mange millioners lån uden for bankens primære område og især til Københavner eventyr, som de seneste årtier har kostet livet for flere lokale pengeinstitutter i Himmerland.

Her i Kongeriget har vi ikke været særlige heldige med Finanstilsynet de seneste årtier. I 00’erne sov tilsynet åbenbart Tornerosesøvn og lod alt passere i de år, konjunkturerne og ejendomspriserne gik helt unaturligt stejlt opad – ligesom det skete i hele den vestlige verden, med finanskrisen som resultat.

Nu er vores Finanstilsyn efter finanskrisen gået i den helt modsatte grøft og vil åbenbart gerne hindre nyuddannede og andre borgere i at skaffe sig en ejerbolig, selv her i det himmerlandske, hvor ejendomspriser uden for Aalborg er ret lave.

Noget tyder på, at Finanstilsynet - ligesom andre offentlige organisationer - først og fremmest går efter overkontrol af de for enhver statslig organisation små og overskuelige forretninger - i stedet for at bruge energien på de store danske banker og få dem på plads omkring de forretninger, der koster samfundet milliarder og dårligt omdømme internationalt.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"