Fem nye valgt til Aars Menighedsråd

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 16/09/2020 08:33

AARS: Der var 13 kandidater, da der tirsdag aften skulle vælges 12 personer til det kommende menighedsråd i Aars Sogn. Fem nye blev valgt til rådet for en fire-årig periode.

Valget fandt sted i Aars Kirkecenter, og valgdeltagelsen var stor. På grund af Corona-restriktioner var der plads til 89 personer i kirkecenteret, og alle pladser var i brug i forbindelse med valgforsamlingen, der blev gennemført efter Kirkeministeriets nye regler og under ledelse af formanden for valgudvalget Anne Marie Skovbøll.

De fem nyvalgte er Anne Dybdal, Helle Thomsen, Esben Nielsen, Else Roed Christensen og Brian Christensen. Rådet kommer desuden til at bestå af Anders Didriksen, Erik Madsen, Ingrid Danielsen, Kirsten Boel, Mogens Andreasen, Knud Erik Christensen og Anne Marie Skovbøll.

De nye valgregler bevirker, at der er mulighed for senere at gennemføre et såkaldt afstemningsvalg. Det vil sige, at hvis nogen i sognet er utilfreds med sammensætningen af rådet, som det kom til at se ud efter tirsdag aftens valghandling, så kan de indlevere en ny liste med kandidater til valgbestyrelsens formand, som så har pligt til at gennemføre et nyt valg.

Ved valgforsamlingen havde hver af de 13 opstillede kandidater mulighed for at fortælle lidt om sig selv ionden der blev foretaget skriftligt valg. Desuden fortalte det nuværende menighedsråds formand, Anders Didriksen, om de opgaver som rådet arbejder med.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"