Erhvervsskolerne i Aars søger praktikpladser

Af Ture Damtoft, Torsdag, 05/09/2019 15:06

AARS: Over 6000 elever på erhvervsskolerne i hele Danmark mangler en praktikplads, det som engang hed en læreplads.

Der er blevet oprettet 2800 nye pladser i 2018, men antallet af elever, der søger et sted at blive oplært i deres valgte profession er steget på landsplan fra 5874 i juni 2018 til 6045 i juni 2019.

På Erhvervskolerne Aars kender lederen af praktikcenteret, Asger Andersen, problemet med at finde den rigtige plads til de studerende.

- I 2019 har vi haft en nedgang i antallet af praktikpladser på ca. 10 pct. Det er pænt voldsomt, og det er ikke på grund af færre elever. I 2018 havde vi 265 aftaler om praktikpladser tidligt september, og i år har vi 231 aftaler. I øjeblikket har vi omkring 30 studerende, som er i skolepraktik under uddannelsesgarantien, men som langt hellere skulle være ude på en læreplads, siger Asger Andersen.

Han understreger faren for ikke at finde den rigtige læreplads er, at de studerende ganske enkelt falder fra - men skolen gør en indsats både for at hjælpe eleverne og hjælpe dem til selvhjælp.

- Vi har et hold, som gør alt for at finde den rigtige læreplads til de studerende. Derudover har vi også en jobcafé, som er obligatorisk de sidste ti uger i grundforløbet, og som dem i skolepraktik også kan benytte. Her lærer de for det første at kunne lave ne ansøgning. Vi lærer dem også om personlige kompetencer, så de bliver klogere på sig selv, og hvad de kan. Her bruger vi faglærerne, som sparrer både med eleverne og virksomhederne for at finde det rigtige match, siger Asger Andersen.

Hos de studerende på Erhvervsskolerne Aars er der især mangel på praktikpladser for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, hvor 20 studerende står uden en læreplads ifølge tal fra Undervisningsministeriet juni 2019.

Læs mere i Aars Avis på onsdag...

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"