Enigt byråd: Svømmecentret i Aars sendes i udbud nu

Af Ture Damtoft, Fredag, 01/05/2020 08:55

AARS: Der var næsten rørende enighed blandt alle partier på byrådsmødet i går aftes, torsdag 30. april, om Aars Svømmecenter.

Nu sendes projektet til over 100 mio. kr. i udbud, med en forventning om at det står klart i 2023.

Det samlede budget lyder nu på 105.200.000 kr., og inkluderer en vej til svømmecentret, som på et tidspunkt i planlægningsarbejdet var blevet overset.

De ekstra 4,5 mio. kr. til vejen bliver taget fra det driftsbudget på godt otte mio. kr., som var blevet vedtaget for 2021 - 2023.

Eftersom de første driftsudgifter nu først forventes at skulle realiseres i tredje kvartal 2023 - når svømmecentret til den tid gerne skulle stå færdigt - blev beløbet til vejen fundet fra de midler.

Dermed er der igen klarhed over økonomien, og Vesthimmerlands Kommune sender nu projektet i åbent udbud.

Den proces sker i tre stadier.

I stadie et indbydes tre til fem arkitekt firmaer indbydes til at komme med et forslag til et projekt ud fra en "ønskeliste" fastlagt af Vesthimmerlands Kommune.

I stadie to bliver projekterne gennemgået af et bedeømmelsesudvalg sammen med de respektive bydere, som derefter kan tilrette de foreslåede projekter.

Det sidste stadie er valget af det bedste projekt.

Udbudsrunden må forventes at tage nogle måneder, og i oplægget til byrådet er der en lille dør på klem for et dyrere projekt end de 105 mio. kr., hvis driftsudgifterne kan holdes lavere, end det på nuværende tidspunkt forventes.

Læs mere i Aars Avis...

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"