En stramning af tilfredshed

Af Ture Damtoft, Torsdag, 07/11/2019 08:47

VESTHIMMERLAND: En ny undersøgelse om det landsdækkende rejsekort viser, at nu mener 'hele' 78 pct., at kortet gør det nemmere at rejse med offentlig transport.

Ordet 'hele' bruges i pressemeddelelsen fra Rejsekort & Rejseplan A/S, som har betalt for undersøgelsen.

Eftersom målsætningen var at gøre det nemmere for alle, kunne en alternativ formulering vel være, 'kun 78 pct., synes rejsekortet er nemmere.

Men, det går da den rigtige vej, og nu vil 'hele' 42 pct. - altså væsentligt under halvdelen af brugerne, anbefale rejsekortet til venner og bekendte. I 2015 var det 'hele' 27 pct.

Derfor er det vel også forståeligt, at firmaet bag præsenterer en fremgang som en positiv nyhed, der mangler bare en del endnu, som den adm. direktør da også anerkender i sin udtalelse i pressemeddelelsen.

- Det er utrolig glædeligt, at rejsekortet nu er blevet naturlig del af danskernes hverdag, og at 78 pct. af brugerne synes, at rejsekortet gør det nemmere at bruge offentlig transport. Vi har stadig mange ting, vi kan gøre bedre, så det bliver endnu lettere at rejse kollektivt. Det gælder eksempelvis at udbrede kendskabet til vores Check-Udvej App og vores selvbetjening. Men vi har et rigtig godt udgangspunkt, for at hjælpe til at flere benytter kollektiv transport og dermed bidrager til at gøre Danmark grønnere," siger administrerende direktør i Rejsekort & Rejseplan A/S, Claus Rehfeld Moshøj.

Undersøgelsen blev foretaget af Epinion og viser, at 69 pct. af brugerne af rejsekortet er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med kortet. 'Kun' 11 pct. er utilfredse eller meget utilfredse, og 78 pct.af brugerne svarer altså, at rejsekortet gør det nemmere at rejse med offentlig transport.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"