En champagne-brandert kan koste dyrt

Af Torsten Hansen, Fredag, 21/12/2018 14:38

BOLIG: Huset kan brænde og personer kan blive kvæstet. Hvert år kommer danskere til skade nytårsnat, fordi de ikke omgås fyrværkeri med forsigtighed. Måske er de også fulde, og så er der risiko for, at deres forsikring ikke dækker, advarer advokat.

Mindst 117 personer kom ved sidste nytår uheldigt ind i det nye år med fyrværkeriskader, viser vagtcentralernes opgørelse. Det var 19 flere end året før, og blandt disse var der 39 øjenskader og 28 håndskader. Seks personer kom alvorligt til skade og risikerer at få alvorlige mén. Tre af dem var børn.

Mange danskere slutter desværre deres nytårsnat på skadestuen, og alt for ofte skyldes det uforsigtig omgang med fyrværkeriet.

- Du bør huske, at du ikke kun udsætter dig selv for fare, hvis du ikke tænker dig om, når du fyrer raketter af. Du kan også risikere at skade andre, og måske endda ende med en stor regning. Forsikringen dækker nemlig ikke altid fyrværkeriskader, siger advokat Berit Møller Lenschow.

Både de, der fyrer af, og de, der ser på, bør derfor passe på sig selv, når de vil ud og nyde synet af de mange sprudlende farver på himlen på årets sidste aften.

- Hvis du har drukket for meget, så vil de fleste ulykkesforsikringer ikke dække, fordi du har optrådt uansvarligt ved at blande krudt og sprut. Din promille vil afgøre, om forsikringen dækker i det tilfælde. Det samme gælder, hvis du har udvist grov uagtsomhed ved affyring af fyrværkeriet, selv har lavet fyrværkeriet eller brugt ulovligt krudt, siger Berit Møller Lenschow.

Hun forklarer, det kan også betyde, at din ansvarsforsikring, beder dig om betale det erstatningsbeløb tilbage, som forsikringen for eksempel har udbetalt til en skadelidt. Det kan ske, hvis du opfører dig meget uagtsomt eller gør noget direkte ulovligt. En skade kan få alvorlige følger for mennesket, der rammes. Det kan gå ud over evnen til at passe sit job, sin skole eller fungere i dagligdagen. Måske må den skadelidte indlægges, måske får personen varige mén eller mister dele af sin erhvervsevne.

- Regningen kan for skadevolder derfor løbe op i millioner af kroner, hvis den skadelidte for eksempel mister synet ved ulykken, siger Berit Møller Lenschow.

Klare regler

I Danmark har vi en fyrværkerilov. Den siger, at du må købe fyrværkeri fra 15. december til 31. december og anvende fyrværkeriet fra 27. december til 1. januar. Overtræder du de regler koster det en bøde i omegnen af 1000 kroner eller mere.

Du må kun bruge godkendt fyrværkeri. Alt andet udløser også bøder af den simple grund, at krysantemumbomber, strygere og kanonslag er farlige. Godkendt fyrværkeri skal være mærket med et SIK-nummer eller et CE-mærke, og der skal være en brugsanvisning på dansk trykt på fyrværkeriet, som blandt andet viser den afstand du og dine tilskuere skal holde til fyrværkeriet.

Som forbruger må du ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet, med hjem til Danmark, og du må heller ikke via internettet købe fyrværkeri til levering fra udlandet. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Hvis du køber ind til nytår, så husk at du kun må opbevare fem kilo krudt, også kaldet Netto Eksplosiv Stofmængde som forkortes NEM. På fyrværkeriet kan du læse indholdet af NEM, inden du køber det. Hvis du vil gemme fyrværkeri, skal du opbevare fyrværkeriet utilgængeligt for børn, lægge fyrværkeriet mørkt og tørt samt holde fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som for eksempel varmeapparater.