Dansk produktion medansvarlig for rydningen af Amazonas

Af Ture Damtoft, Torsdag, 11/06/2020 07:00

Efterlyser omlægning af produktion til mere agerbrug direkte til forbrugerne

6147 kvadratkilometer - svarende til ca. to gange Fyn.

Så meget af Amazonas regnskoven er blevet fældet fra august 2019 til maj 2020 ifølge data fra Brasiliens Rumforsknings Institut (INPE).

Greenpeace vil have politisk handling bag ordene om 100 pct. sikring af, at al soja importeret til Danmark ikke har medvirket til afskovning.

Organisationen peger også på den store produktion af kød- og mejeriprodukter i dansk landbrug, som en medvirkende faktor, fordi sojafoder bruges i stort omfang.

- Fødevareminister Mogens Jensen har sagt, at dansk landbrug ikke skal koste skov i Sydamerika eller andre steder i verden, og at den soja, vi importerer til Danmark, skal være ansvarlig og hundrede procent afskovningsfri. Men Danmarks produktion af kød og dyrefoder beslaglægger allerede halvdelen af Danmarks eget areal, og derudover importerer dansk landbrug soja fra et landareal uden for landets grænser på størrelse med Sjælland, Falster og Langeland tilsammen. Den eneste måde, vi kan stoppe dansk landbrugs medvirken til skovrydning, er derfor ved at udfase importen af sojafoder og omstille dansk landbrug til mindre produktion af kød og mælk, siger Kristine Clement, projektleder for landbrug og skov hos Greenpeace i Danmark.

Paris-aftalen bunden opgave

Hun anfægter ikke landbrugets ret til at producere produkter i takt med forbrugernes efterspørgsel på landbrugsprodukter.

Hun peger på, at der er brug for at ændre både produktions- og forbrugsmønstrene i forhold til fødevarer.

- Der skal være politisk handling om, hvordan vi spiser. Det ser vi også med de nye kostråd, hvor der er mere fokus på plantedelen, og vi opfordres til at spise mindre kød. Vi står overfor en bunden opgave med Paris-aftalen, og skal vi leve op til den, så skal vi skære ned på vores forbrug af kød og mejeriprodukter, siger Kristine Clement.

Ifølge hende vil det ikke nødvendigvis gå ud over landbrugenes økonomi. Den skal "bare" omlægges til mere agerbrug direkte til forbrugerne.

- Vi skal have flere afgrøder, som er til direkte forbrug og ikke skal igennem et dyr først. Den animalske produktion er den absolut største klimabelastning i landbruget, og der kan vi både reducere udledningen af CO2 og samtidig stoppe afskovningen i f.eks. Amazonas ved at reducere behovet for foder til kødproduktion, siger Kristine Clement.

Sund klode

På spørgsmålet om hvorvidt Greenpeace er lidt frelste i ønsket om at ændre forbrugsvanerne for danskerne svarer hun med, at organisationen er realistiske.

- Hvis vi vil leve op til Paris-aftalen og efterlade en sund klode til vores børn og børnebørn, så er vi realistiske. Den store globale produktion og efterspørgsel på kød og sojafoder holder gang i skovrydningen, og så længe der ikke gøres op med den høje efterspørgsel, vil ødelæggelsen af livsvigtige naturområder fortsætte. Det er et internationalt politisk ansvar, og som verdens største producent af kød per indbygger og som storimportør af sojafoder til den danske kød- og mejeriindustri, kan Danmark i høj grad spille en væsentlig rolle, siger Kristine Clement.

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"