Budgetaftale på plads i Vesthimmerland

Af Torsten Hansen, Fredag, 25/10/2019 14:10

VESTHIMMERLAND: Byrådspolitikerne i Vesthimmerland har netop indgået en budgetaftale for 2020.

Alle byrådets partier er med i aftalen: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og VestHimmerlandsListen.

I aftalen er fastlagt et anlægsbudget på 110 mio. kroner, hvor der bl.a. er midler til det nære sundhedsvæsen ved etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Det intensive arbejde med etablering af et nyt svømmecenter i Aars fortsættes, en større skolerenovering af Aalestrup Skole er på vej, og der er afsat midler til forprojekt genåbning af Frederik den VII’s kanal i Løgstør. Dertil kommer endnu et områdefornyelsesprojekt – denne gang i Hvalpsund.

Der er ikke kun plusser i aftalen.

Byrådet er enige om at foretage en række nødvendige omprioriteringer og besparelser, hvor målet har været at sikre et fortsat anstændigt serviceniveau på de store borgernære velfærdsområder. Alle områder har bidraget til at sikre en økonomi i balance, og man har fra politisk side valgt at reducere på især de administrative omkostninger i kommunen.

Sundhed Med aftalen om budgettet for 2020-2023 er der i særlig grad sat fokus på at holde hånden under kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet. Der tilføres midler til serviceområderne som følge af den demografiske udvikling, mere rengøring til de ældre og fastholdelse af værdighedsmidler til ældreområdet og indsats for demente.

I budgetaftalen indgår, at der fortsat er et stort fokus på Vesthimmerlands børn og unge, idet man har prioriteret penge til at holde ledelsen udenfor normeringen i daginstitutionerne, øget åbningstid i daginstitutioner, delvis tilbageførsel af besparelser fra 2019 på folkeskoleområdet og Børn i Bevægelse samt nye økonomiske prioriteringer som digitalisering af skole- og dagtilbudsområdet og penge til at styrke kommunens indskolingsklasser.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"