Borgmester chokeret: Regionsrådet vil lukke lægevagten på Farsø Sygehus

Af Ture Damtoft, Mandag, 27/01/2020 14:28

VESTHIMMERLAND: - Det er med chok, at vi søndag, 26. januar erfarede, at Regionsrådet tirsdag, 28. januar på et lukket punkt efter sigende skal tage stilling til forslag om at lukke lægevagten i blandt andet Farsø pr. 1. marts 2020. Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen, udtaler borgmester Per Bach Laursen i et åbent brev til Regionsråd Nordjylland. 

Diskussionen om lukning af lægevagten har stået på i længere tid, og i løbet af 2019 blev det klart, at Praktiserende Lægers Organisation ikke anså det som en realistisk mulighed at holde lægevagten åben udover normal åbningstids - i stor grad grundet besparelser og deraf resulterende mindre akutberedskab på sygehuset i Farsø.

Borgmesteren fortsætter sin udtalelse med at pege på forringelse af tryghed for Vesthimmerlands borgere.

- På nuværende tidspunkt har vagtlægen i Farsø åbent hver weekend og på visse andre tidspunkter. Der vil således være tale om en betydelig serviceforringelse for borgerene i Vesthimmerland, hvis forslaget bliver vedtaget. For borgerne i Vesthimmerlands kommune vil forslaget betyde, at mange får betydeligt længere til en vagtlæge, hvis de bliver syge om aftenen eller i weekenden. Den lange afstand til en læge er medvirkende til øget utryghed, ikke mindst hos de svageste borgere i samfundet. Vi er dybt bekymrede for den sociale slagside, som forslaget risikerer at medføre, da det langt fra er alle, som har en bil til rådighed, og vi frygter, at forslaget i yderste konsekvens vil føre til en stigning i akutte indlæggelser med store både menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. Vi opfordrer på den baggrund Regionsrådet til at udsætte beslutningen om lukning af lægevagterne, så der bliver tid til en formel høringsproces, hvor Byråd og borgere i de berørte områder kan inddrages i en demokratisk proces og få mulighed for at få deres perspektiver belyst inden en endelig beslutning træffes. Med håb om at Regionsrådet vil tage borgerens sikkerhed og tryghed i betragtning og arbejde for en bevarelse af lægevagten i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev, skriver Per Bach Laursen.

Beslutter Regionsrådet at lukke lægevagten, kan Vesthimmerlands Borgere altså risikere at skulle køre helt til Hobro eller Aalborg om mindre end to måneder.

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"