Begge Aars gymnasier i top 10 for fravær

Af Ture Damtoft, Onsdag, 20/03/2019 08:00

AARS: Som noget nyt skal gymnasier offentliggøre deres årlige fraværstal på deres hjemmeside. Første gang institutionerne skulle offentliggøre fraværstallet var i januar skoleåret 2017/2018.

Elevfraværet på de samlede gymnasiale uddannelser ligger på mellem fem procent på de institutioner, hvor fraværet er lavest, og 31 procent hvor fraværet er højest. Det gennemsnitlige elevfravær er cirka 9,5 procent på tværs af de gymnasiale uddannelser ifølge tal fra Undervisningsministeriet.

I Vesthimmerlands Kommune ligger både den erhvervsgymnasiale og den almengymnasiale uddannelse i top ti med nogen af de laveste fraværsprocenter.

Erhvervsskolerne Aars har et gennemsnit på 5,6 procent og Vesthimmerlands Gymnasium og HF har et gennemsnit på 6,1 procent - igen tal fra Undervisningsministeriet.

- Selvom man skal være forsigtig med at sige, at man er landets bedste, så er det faktisk den situation vi er i på vores gymnasiale uddannelser. I disse dage er der ekstremt meget fokus på fravær og fraværsregistrering. Vi gør os virkelig umage for at gøre alt så godt som muligt, med fokus på kerneopgaven som er at give den enkelte elev den maksimale læring, siger direktør Ulf Bender Givskov ved Erhvervsskolerne Aars. Han peger på en tidlig indsats i samarbejde med de unge elever som en grund til det flotte resultat.

Det samme gør rektor Jette Rygaard ved Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hun mødte sidste år lidt modstand fra eleverne i forbindelse med registreringen af fuldt fravær, hvis eleverne kommer bare et enkelt minut for sent til timen. Det blev løst i samarbejde med elevrådet, og hun er helt på linje med kollegaen fra Erhvervsskolerne med, at fraværet skal være så lavt som muligt.

- 9,5 procent i fravær er for højt, men når jeg kigger på årsagerne til vores fravær, skyldes det især ferier indenfor skoletid og så køretime. Vi kan virkelig se resultatet af, at 17-årige nu kan tage kørekort. Det, vi kan gøre noget ved, er pjæk i første eller sidste time. Men vi skal støtte eleverne ved sygdom. Det kan være en dårlig ryg eller et længere sygdomsforløb, hvor vores opgave er at støtte eleven så godt som muligt. Tallet 9,5 procent skjuler rigtig meget. Der er så mange nuancer bag tallet, som ikke er forklaret. Og så vil jeg lige tilføje, at 30 procent af de unge går i gymnasiet, så de vil jo gerne gå her, siger Jette Rygaard.

For de gymnasiale uddannelser i Aars er fællesnævneren, at fraværsproblemer bliver løst sammen med den unge. Der bliver ringet, hvis de ikke kommer til timerne og ikke giver besked om hvorfor.

- Vi tror, at fravær fører til frafald, så vi har en meget målretttet indsats. Vi prøver at have en enorm nærhed til hver elev, så de føler, det er vigtigt, de er her. De arbejder ofte i teams, så de bliver indbyrdes afhængige af hinanden. Så gør vi noget, som måske er anderledes fra andre steder i landet. Hvis ikke de møder op i skolen, så ringer vi til dem for at høre, hvilke problemer de har og høre, hvordan vi kan hjælpe dem. Selvom nogen skal have et spark i røven, er det noget vi kan finde ud af sammen med dem, for nogen er faktisk så ærlige at sige, de trænger til et spark, og så er det det, vi gør. Vi prøver at vise så stor omsorg for alle som muligt, for at ruste de unge bedst muligt til det liv de går i møde på arbejdsmarkedet, siger Ulf Bender Givskov.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"