Akademiuddannelser på vej til Aars

Af Torsten Hansen, Onsdag, 27/05/2020 10:00

Erhvervsskolerne Aars træder et trin op ad stigen

AARS: I løbet af efteråret 2020 begynder Erhvervsskolerne Aars at udbyde uddannelser på et niveau over ungdomsuddannelserne.

- Formelt hedder det akademiuddannelser, tidligere kaldte man det korte videregående uddannelser, forklarer direktør Ulf Givskov Bender, Erhvervsskolerne Aars.

I første omgang bliver der tale om en ledelsesuddannelse. Den vil blive udbudt i samarbejde med Erhvervsakademi Dania i Randers.

I løbet af 2021 kommer der yderligere to uddannelser til Aars. Der er tale om en uddannelse i salg og en teknisk uddannelse der kaldes IPP - Inovation, Produkt, Produktion.

Erhvervsskolerne Aars har også taget fat på en udvidelse af aktiviteterne udenfor Aars. Om kort tid åbnes for uddannelsen af omkring 150 elever på Tradium Handelsgymnasiet i Hobro, som bliver fusioneret med Erhvervsskolerne Aars. Der har også i længere tid været arbejdet på, at Erhvervsskolerne Aars skulle overtage Htx-uddannelsen på Mariagerfjord Gymnasium. Det sker efter sommerferien.

Htx-Hobro var planlagt til at skulle foregå på Mariagerfjord Gymnasium i et tæt samarbejde mellem Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne Aars. Men planerne er ændret. Det gode samarbejde mellem de to uddannelsesinstitutioner fortsætter, men Erhvervsskolerne Aars kommer fremover alene til at udbyde og drive Htx-uddannelsen. For de kommende elever betyder det, at de begynder som planlagt til august – blot på en anden adresse i Hobro.

Det er besluttet, at flytte Htx i Hobro til adressen på Kirketoften, hvor handelsgymnasiet ligger. Flytningen sker af praktiske hensyn.

- Præcis hvor mange der begynder på Htx ved vi endnu ikke. Men der bliver tale om en klasse på cirka 15 til 20 elever. På lidt længere sigt forventer vi, at der oprettes to hold hvert år i Hobro, forklarer Ulf Givskov Bender.

Erhvervsskolerne overtager bygningerne på Kirketoften, hvor også Erhversakademi Danias afdeling i Hobro holder til. De to skolers samarbejde styrkes.

- Det er planen, at eleverne i den første periode får fast base på Kirketoften i Hobro, men de vil også komme til at bruge nogle af faciliteterne, for eksempel laboratorier og lignende på Mariagerfjord Gymnasium – til tider muligvis også i Aars. På sigt har vi planer om nye faglokaler lokalt på Kirketoften, der skal sikre et stærkt teknisk og naturvidenskabeligt miljø på adressen, uddyber han.

Som et led i udvidelserne skifter Erhvervsskolerne Aars navn.

- Vi kan først offentliggøre navnet, når ministeren har godkendt det, siger Ulf Givskov Bender.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"