Aars Rensningsanlæg lukkes muligvis om halvandet år

Af Torsten Hansen, Onsdag, 27/05/2020 07:00

Mariagerfjord Kommune får mulighed for at arbejde videre med planerne

AARS: Beslutningen om at udvide rensningsanlægget ved Hadsund, så det kan modtage spildevand fra Aars Rensningsanlæg er rykket tættere på.

Byrådet i Vesthimmerland har et punkt på dagsordenen i morgen torsdag.

Administrationens indstilling er, at Byrådet imødekommer ansøgningen fra de tre forsyninger i henholdsvis Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner, og at Byrådet bemyndiger fagenheden i Mariagerfjord Kommune til at udsende den skriftlige afgørelse.

- I princippet giver vi en fuldmagt til, at Mariagerfjord Kommune kan gå videre med projektet, siger Uffe Bro, formand for Teknisk Udvalg.

Selv om beslutningen omhandler et byggeri ved Hadsund, så har det lokale konsekvenser. Fra lokaliteten hvor Aars Rensningsanlæg ligger i dag skal der føres en rørledning til Hadsund-området, og den skal forbindes med en tilsvarende fra Nørager-området.

- Linjeføringen for pumpeledningen skal tage hensyn beskyttet natur, og en del af vejen skal vi have lov til at lægge ledningen, siger Jens Lauritzen, der er medlem af byrådet og formand for bestyrelsen i Vesthimmerland Forsyning.

Det er staten der skal give lov, fordi en del af linjeføringen er tænkt til at følge statsvejen mod Nørager.

Vesthimmerlands Kommune har også stillet yderligere krav til udbygningen af rensningsanlægget ved Hadsund.

- Vi har ønsket garanti for, at vi også kan koble spildevandet, der i dag renses i Løgstør og Stistrup, på ledningen, hvis vi en dag ønsker at gøre det, siger Jens Lauritzen.

Den garanti betyder, at Mariagerfjord Rensningsanlæg skal godkendes til at kunne håndtere 275.000 PE (personækvivalenter). Oprindeligt er det bygget til 75.000 PE.

Hvis alt forløber efter planen, så kan man forvente en lukning af Aars Rensningsanlæg i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022.

- Det er svært at sige præcist, fordi det kommer an på mange ting, siger Jens Lauritzen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"