150 års byjubilæum i Aars

Af Thorkil Christensen, Torsdag, 07/02/2019 11:50

AARS: Selv om det først er i 2020, så er forberedelserne til Aars bys 150 års jubilæum i fuld gang. 30 repræsentanter for et halvt hundrede foreninger var onsdag aften samlet i Aars Kirkecenter for at drøfte muligheder og ideer til et program, som skal gennemføres i hele 2020. Mødets deltagere indgår i en jubilæumskomite, som fremover samles een gang om måneden med koordinator Maria Clement Hagstrup, museumsinspektør på Vesthimmerlands Museum, som er købt fri til koordinatorrollen.

Jubilæet skal markeres med en folkefest i jubilæumsårets tegn, men også med mange andre tiltag, hvor alle aldersgrupper involveres. Arrangementerne skal samtidig give byen synlighed omkring musik, sport, uddannelse, kunst og historie. Alle forslag til jubilæumsarrangementer lægges ind i et idekatalog. Foreningsliv og lokale ildsjæle skal være "tovholddere" på de enkelte aktiviteter, og det bliver muligt i en vis udstrækning at søge økonomisk støtte til gennemførelsen.

Forretningsudvalgets formand, fhv. bankdirektør Poul Damgaard, redegjorde for det arbejde som er udført i jubilæumsudvalget siden første møde i september 2018. Man er godt på vej, og som hjælp til opstart har Vesthimmerlands Kommune bevilget 100.000 kr.

Læs mere i Aars Avis på onsdag...

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"