Ændringerne bliver meget små i Vesthimmerland

Af Torsten Hansen, Mandag, 16/12/2019 14:57

Regionen hjemtager driften af akutbiler og akutlægebiler ved årsskiftet

VESTHIMMERLAND: Uniformerne skifter farve. Derudover vil der ikke være meget forandring at se for den almindelige borger, når driften af akutbiler og akutlægebilerne fra 1. januar overgår fra Falck til Region Nordjylland.

Forandringen i Vesthimmerland bliver meget lille. I dag er en akutbil placeret på Falck-stationen i Farsø. Den bil får ny lokation efter årsskiftet, men det drejer sig kun om få hundrede meter. Den nye placering for akutbilen bliver ved Farsø Sygehus.

- Personen der har vagt vil kunne lave praktisk forekommende arbejde, i de perioder der er ledige. Selvfølgelig har 112-kald første prioritet, så vedkommende kan ikke gå i gang med opgaver, hvorfra han eller hun ikke kan løsrives, siger Kenneth Lybcke, enhedschef for øvrige prehospitale enheder.

I lighed med i dag vil der være døgnvagt på akutbilen, der fremover vil være et regionalt køretøj. Eneste synlige forandring bliver, at uniformen består af grønne bukser og gule jakker.

- Vi vurderer, at det giver en bedre synergi, siger Kenneth Lybcke.

Beslutningen om at Region Nordjylland ville hjemtage driften af akutlægebiler og akutbiler fra Falck blev truffet allerede i oktober 2018.

Og indtil videre ser det ud til, at alt kører på skinner. De er ansat 38 præhospitale medarbejdere, uden at der har været rekrutteringsvanskeligheder, og der er indkøbt nye køretøjer og udstyr samt iværksat etablering af nye baser.

- Det er stort set samme personer, der kommer ud til opgaverne. De har blot skiftet arbejdsgiver, forklarer Kenneth Lybcke.

Nye køretøjer er leveret

Som led i en fællesregional rammeaftale har Region Nordjylland endvidere indgået kontrakt om levering af 11 VW Tourag samt tilhørende serviceaftale. Alle 11 køretøjer er afleveret til regionen.

Alt it-og kommunikationsudstyr i køretøjerne såsom vogn-pc, Præhospital Patient Journal og SINE-radioer er ejet af regionen i forvejen og anvendes i de eksisterende køretøjer i dag. Der vil umiddelbart inden driftsovertagelse ske en overflytning af dette udstyr fra Falcks køretøjer til regionens køretøjer.

Dette er sammen med øvrige praktiske forhold ved overdragelsen af driftsopgaven afstemt med Falck i et godt og konstruktivt samarbejde, oplyser regionen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"