Ældre Sagen satte fokus på sundhedspolitikken

Af Torsten Hansen, Lørdag, 12/01/2019 08:00

Politikere tror at Farsø Sygehus overlever i mange år endnu

AARS: Der var stor interesse, da de fire afdelinger af Ældre Sagen i Vesthimmerlands Kommune havde indbudt til en paneldebat med det kommunale sundhedsudvalg, der også varetager kommunens ældreområde. Over 100 var mødt op i Aktivitetscentret i Aars.

I panelet sad formand for udvalget Palle Jensen (S), Pia Buus Pinstrup (K), Lise Lotte Lynge Jensen (DF), Morten Mejdahl(V) og Per Bisgaard (V). Pia Buus Pindstrup og Per Bisgaard har en dobbeltrolle, da de også har sæde i regionsrådet, så de kunne også bidrage med overvejelser i regionen. Ordstyrer var tidligere formand for Ældre Sagen, Farsø afd. Jørgen Gravesen.

Sundhedsaftalen

Et hovedemne var den nye sundhedsaftale. Kommuner og regioner skal hvert 4. år udarbejde en ny sundhedsaftale, som fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. En ny aftale er netop nu i høring hos de 11 kommuner i regionen og mange interesseorganisationer, heriblandt Ældre Sagen. Politikerne var i store træk tilfredse med det foreliggende udkast. Palle Jensen og Pia Buus Pindstrup var meget tilfreds med at et røgfrit Nordjylland er blandt de 5 pejlemærker, hvor Morten Mejdahl syntes at området fik for megen vægt i forhold til alkoholmisbrug. Bare i Vesthimmerland henvender 400 alkoholmisbrugere sig årligt for at få hjælp. Som han sagde: ”En enkelt linje om dette problem må der kunne blive til”.

Der blev fra salen efterlyst partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om rygestopkurser, således som det f.eks. kendes i Mariagerfjord Kommune, og det lovede politikerne at tage med hjem – øjensynligt troede de, at det allerede var i gang.

Til spørgsmål om de sammenhængende patientforløb ved udskrivning fra sygehus oplyste Palle Jensen, at kommunen er for lille til at have et egentligt akutteam. I stedet er der et grundlæggende beredskab, der kan klare udskrivningssituationerne. Han mente at patientforløbene normalt gik uden de større problemer. Der er lavet to akutpladser på Højgården i Farsø til brug ved udskrivning, og det ligger nu fast, at de er gratis for borgerne. Palle Jensen redegjorde for andre pladstyper: Rehabiliteringspladser til genoptræning er på Kærbo i Ranum og aflastningspladser til midlertidigt ophold for svage borgere findes på flere plejehjem.

Sundhedshuse

Per Bisgaard redegjorde for situationen: Selv om det er regionens opgave at sikre praktiserende læger, har Vesthimmerlands Kommune valgt at gøre en aktiv indsats i form af sundhedshuse for at tiltrække nye læger, for der er allerede fem ledige ydernumre i kommunen.

En arbejdsgruppe i Aalestrup søgte om otte millioner fra den statslige pulje og fik seks millioner til et lægehus til 2-3 læger. Lokalbefolkningen havde ikke tilstrækkelig tillid til, at politikerne kunne skaffe de nødvendige, yderligere midler, og der har derfor været en lokal indsamling, ligesom der er tilvejebragt yderligere midler fra fonde.

- I efteråret 2020 står et nyt sundhedshus i Aalestrup klar til læger, tandlæger, apotek og forskellige terapeuter, oplyste Per Bisgaard.

Palle Jensen mente, at situationen i Farsø var helt anderledes, og man havde ikke grund til at frygte, at borgerne skulle til at yde direkte tilskud til et sundhedshus her. I første omgang blev der søgt 42 millioner kroner til et sundhedshus mellem sundhedscentret og sygehuset i Farsø fra den statslige pulje, men der blev kun givet to millioner til et forprojekt. Det var intentionen at ville søge om de resterende 40 millioner over de kommende to år, men man har selvfølgelig ingen garanti for at få hele beløbet hjem.

Sygehus i Farsø

Der blev spurgt til Farsø Sygehus, når supersygehuset i Aalborg bliver taget i brug om tre år. Begge regionsmedlemmer mente ikke, at det ville få nogen betydning bortset fra, at den palliative afdeling nedlægges, hvilket blev beklaget fra tilhørerside. Ja, Per Bisgaard var overbevist om at sygehuset eksisterer om 10 år.

Flere ældre

Det er utvivlsomt, at der i de kommende år kommer flere ældre i Vesthimmerlands Kommune. På forespørgsel kunne Palle Jensen oplyse, at der nu udarbejdes en demografimodel, der skal tage højde herfor fra og med budget 2020, dvs. den er klar til sommer.

Hvis der sker ændringer i serviceniveauet, fordi der ikke er midler til at fastholde niveauet ved stigende antal ældre, vil kvalitetsstandarden skulle rettes til, så borgerne kan se, hvad de har krav på.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"