Generalforsamling i Aars.dk

Beskrivelse:
Beskrivelse af arrangementet: 

Foreningen Aars.dk afholder FREDAG DEN 22. MARTS 2019 kl. 8.00 ordinær generalforsamling i Aars Avis' mødelokale, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for seneste kalenderår.
4. Fastlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland og Louise Christensen, Boosting Business/Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S er på valg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal mailes senest fredag den 15. marts 2019 til formand Henrik Tange på ht210263@gmail.com.

Alle er velkomne! Nye medlemmer optages samme morgen.

Bestyrelsen
Aars.dk

Afholdelsesdato: 
22/03/2019 - 08:00
Lokation: 
Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars
Arrangør: 
Aars.dk